tirsdag den 13. maj 2014

Henning Daverne - Meditationsguru

Betegnelsen guru gælder for et menneske, der via studier og praktik har opnået et højt niveau af åndelig indsigt, og som på denne baggrund kan virke som lærer og vejleder. I en sådan forstand er Henning Daverne langt mere end blot kompetent meditationslærer, han er utvivlsomt blandt de mest indsigtsfulde og dygtige vejledere i Danmark indenfor området. 

Den perfekte meditationsguru evner at kombinere en række vigtige forhold, og netop denne evne til kombination med stort overblik karakteriserer i særlig grad Henning Daverne. Det gør ham til noget helt særligt.

Få indsigt med Henning Daverne


Indsigt og balance

For det første må den viden og indsigt, som guruen har tilegnet sig, manifesteres i personen selv – det må komme til udtryk, så vejlederen fremstår som et godt eksempel på sin lære. For det andet må læreren kunne formidle sin indsigt på en måde, så det bliver både forståeligt og attraktivt for eleverne. 

Vejledningen skal give appetit og vække interesse, og samtidig skal den konkrete indsigt have en sådan tyngde, at læreren aftvinger en naturlig respekt. På samtlige disse områder er Henning Daverne helt i top. Hans succes er fuldt fortjent, og hans popularitet er klart forståelig.

Teori og praksis

Kombinationen af den store viden og indsigt, den praktiske kunnen, og et naturtalent for afslappet og humoristisk formidling gør sammenlagt Henning Daverne til en kapacitet som meditationsguru. 

Både som forfatter og som underviser er Henning Daverne en effektiv repræsentant for sin lære: Kvaliteten af din tilværelse kan højnes – meget mere, end du aner. Og kvalificeret vejledning på højt niveau giver resultater. Med Henning Daverne som guide er kursen sikker og destinationen klar. 

Fordi teori og praksis går op i en højere enhed.

torsdag den 1. maj 2014

Få større udbytte af omverdenen med mindfulness


Begrebet mindfulness stammer oprindelig fra buddhismen, hvor det refererer til en tilstand af ’total opmærksomhed’. Ideen er, at man kan opøve en evne til optimalt nærvær i nuet, en fuld tilstedeværelse med alle sanser i brug, sådan at alt registreres og opleves. 

Men samtidig er det ideen bag mindfulness, at man sigter på at registrere og opleve som rene observationer, uden subjektive vurderinger. Imidlertid har vi mennesker jo følelser og tanker kontinuerligt, og her giver mindfulness individet mulighed for at betragte følelser og tankemønstre med henblik på at skabe bevidsthed om egne reaktioner.


Kontrol over dine reaktioner

Når man bliver bevidst om sine tanker og følelser og kan betragte sine reaktioner, kan man forholde sig objektivt til omverdenen og dermed lære at agere fremfor at reagere. Altså, man kan handle bevidst i forhold til en given situation i stedet for at handle automatisk. 

Dette betyder ikke, at man undertrykker sine følelser eller tanker, men derimod at man kan kontrollere sine reaktioner. En sådan evne kan bruges til at afhjælpe stress, angst og andre uhensigtsmæssige reaktioner på påvirkninger fra omgivelserne. 

Men mindfulness kan samtidig berige tilværelsen for hvem som helst, fordi man da bedre kan håndtere en given situation, og fordi der ligger en tilfredsstillelse i at kunne kontrollere sin mentale tilstand.


Lær dig selv at være i godt humør

Med mindfulness kan man lære sig selv at være i bedre humør simpelthen, fordi man bliver opmærksom på sine egne reaktioner. Man bliver i stand til at klare komplicerede situationer uden at reagere uhensigtsmæssigt. 

For at opøve denne tilstand af ’total opmærksomhed’ anvendes specielle meditationsteknikker, yoga og særlige opmærksomhedsøvelser.