torsdag den 1. maj 2014

Få større udbytte af omverdenen med mindfulness


Begrebet mindfulness stammer oprindelig fra buddhismen, hvor det refererer til en tilstand af ’total opmærksomhed’. Ideen er, at man kan opøve en evne til optimalt nærvær i nuet, en fuld tilstedeværelse med alle sanser i brug, sådan at alt registreres og opleves. 

Men samtidig er det ideen bag mindfulness, at man sigter på at registrere og opleve som rene observationer, uden subjektive vurderinger. Imidlertid har vi mennesker jo følelser og tanker kontinuerligt, og her giver mindfulness individet mulighed for at betragte følelser og tankemønstre med henblik på at skabe bevidsthed om egne reaktioner.


Kontrol over dine reaktioner

Når man bliver bevidst om sine tanker og følelser og kan betragte sine reaktioner, kan man forholde sig objektivt til omverdenen og dermed lære at agere fremfor at reagere. Altså, man kan handle bevidst i forhold til en given situation i stedet for at handle automatisk. 

Dette betyder ikke, at man undertrykker sine følelser eller tanker, men derimod at man kan kontrollere sine reaktioner. En sådan evne kan bruges til at afhjælpe stress, angst og andre uhensigtsmæssige reaktioner på påvirkninger fra omgivelserne. 

Men mindfulness kan samtidig berige tilværelsen for hvem som helst, fordi man da bedre kan håndtere en given situation, og fordi der ligger en tilfredsstillelse i at kunne kontrollere sin mentale tilstand.


Lær dig selv at være i godt humør

Med mindfulness kan man lære sig selv at være i bedre humør simpelthen, fordi man bliver opmærksom på sine egne reaktioner. Man bliver i stand til at klare komplicerede situationer uden at reagere uhensigtsmæssigt. 

For at opøve denne tilstand af ’total opmærksomhed’ anvendes specielle meditationsteknikker, yoga og særlige opmærksomhedsøvelser.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar