tirsdag den 13. maj 2014

Henning Daverne - Meditationsguru

Betegnelsen guru gælder for et menneske, der via studier og praktik har opnået et højt niveau af åndelig indsigt, og som på denne baggrund kan virke som lærer og vejleder. I en sådan forstand er Henning Daverne langt mere end blot kompetent meditationslærer, han er utvivlsomt blandt de mest indsigtsfulde og dygtige vejledere i Danmark indenfor området. 

Den perfekte meditationsguru evner at kombinere en række vigtige forhold, og netop denne evne til kombination med stort overblik karakteriserer i særlig grad Henning Daverne. Det gør ham til noget helt særligt.

Få indsigt med Henning Daverne


Indsigt og balance

For det første må den viden og indsigt, som guruen har tilegnet sig, manifesteres i personen selv – det må komme til udtryk, så vejlederen fremstår som et godt eksempel på sin lære. For det andet må læreren kunne formidle sin indsigt på en måde, så det bliver både forståeligt og attraktivt for eleverne. 

Vejledningen skal give appetit og vække interesse, og samtidig skal den konkrete indsigt have en sådan tyngde, at læreren aftvinger en naturlig respekt. På samtlige disse områder er Henning Daverne helt i top. Hans succes er fuldt fortjent, og hans popularitet er klart forståelig.

Teori og praksis

Kombinationen af den store viden og indsigt, den praktiske kunnen, og et naturtalent for afslappet og humoristisk formidling gør sammenlagt Henning Daverne til en kapacitet som meditationsguru. 

Både som forfatter og som underviser er Henning Daverne en effektiv repræsentant for sin lære: Kvaliteten af din tilværelse kan højnes – meget mere, end du aner. Og kvalificeret vejledning på højt niveau giver resultater. Med Henning Daverne som guide er kursen sikker og destinationen klar. 

Fordi teori og praksis går op i en højere enhed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar